Leven

De afgelopen jaren is er veel te doen rondom het pensioen. Pensioenfondsen blijken soms te weinig geld in kas te hebben waardoor pensioenen niet geindexeerd of zelfs gekort worden, de pensioenleeftijd gaat langzaam maar zeker omhoog en veel mensen die in het verleden extra voor hun pensioen hebben gespaard, blijken toch een lager kapitaal te hebben opgebouwd door tegenvallende beleggingsresultaten.

De meeste mensen verstaan onder pensioen het ouderdomspensioen: de uitkering die men ontvangt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In Nederland, kan een pensioengerechtigde uit 3 bronnen (ook wel pijlers genoemd) pensioen ontvangen:

  • pijler 1: de nederlandse overheid (AOW)
  • pijler 2: voormalige werkgevers (werkgeverspensioen)
  • pijler 3: eigen inkomensvoorzieningen (zoals lijfrentes)