Aansprakelijkheid

Er zijn veel vervelende gebeurtenissen waarvoor u aansprakelijk gesteld kan worden. Niet alleen ongelukjes die u zelf veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld die van uw kinderen of huisdieren. Voor zulke situatie’s is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Voordelen in het kort:

  • Bijna alle gevallen van materiële schade en letselschade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent, zijn gedekt.
  • De aansprakelijkheidsverzekering biedt in een aantal situatie’s ook dekking zonder dat er sprake is van aansprakelijkheid.
  • De aansprakelijkheidsverzekering is afgestemd op uw gezinssituatie.
  • Bijstand bij het verweer en vergoeding van proceskosten bij onterechte aansprakelijkstelling.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is niet verplicht. Toch is het verstandig u te verzekeren tegen schades aan anderen waarvoor u aansprakelijk bent.