Huis & Wonen

Opstal

Een opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekering genoemd. Een opstalverzekeirng is een verzekering waarmee u eventuele schade aan uw huis en alle daarbij behorende roerende zaken kunt afdekken. Onder “roerende zaken” wordt alles wat niet verhuisbaar is verstaan (alles wat nagelvast aan de woning zit). Alles wat wel verhuisbaar is, valt onder de inboedel.

Wij adviseren altijd een Optimaal dekking (een tegen alle van buitenkomende onheilen dekking), glas is standaard meeverzekerd. Daarnaast zijn er meerdere dekkingsmogelijkheden, 10% aanvullende dekking, afkoop eigen risico stormschade. Wanneer er een herbouwwaardemeter is ingevuld geeft de maatschappij een garantie tegen onderverzekering voor een periode van 5 jaar.

Inboedel

Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee u eventuele schade aan de inboedel van uw huis kunt afdekken. Onder “inboedel” wordt alles wat verhuisbaar is verstaan. Alles wat niet verhuisbaar is (nagelvast aa nde woning zit) valt onder de opstal.

Ook bij de inboedel adviseren wij een Optimaal dekking (een van alle buitenkomende onheilen dekking). Met een volledig en naar waarheid ingevulde inboedelwaardemeter geeft de maatschappij een garantie tegen onderverzekering voor een periode van 5 jaar. Bij de inboedel is het mogelijk een aanvullende Elektronicadekking af te sluiten, alle elektronische apparaten van het gezin zijn dan buiten het huis binnen Nederland verzekerd.

Gezinsongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat zijn de financiële gevolgen als u of één van uw gezinsleden een ongeluk krijgt? Met de gezinsongevallen-polis bent u verzekerd van financieële armslag na een ongeval. De verzekering voorziet in een uitkering bij overlijden of bij gehele en gedeeltelijke blijvende invaliditeit ten gevolgen van een ongeval.

Er zijn meerdere combinaties mogelijk:

Verzekerde bedragen: Rubriek 1
bij overlijden € 5.000,=
bij blijvende invaliditeit € 17.500,=

Verzekerde bedragen: Rubriek 2
bij overlijden € 5.000,=
bij blijvende invaliditeit € 27.500,=

Verzekerde bedragen: Rubriek 3
bij overlijden € 5.000,=
bij blijvende invaliditeit € 37.500,=

Verzekerde bedragen: Rubriek 4
bij overlijden € 5.000,=
bij blijvende invaliditeit € 47.500,=

Bij 100% blijvende invaliditeit is er een cumulatieve dekking 300% van toepassing.