Vakantie & Recreatie

Doorlopende reis en/of Annuleringsverzekering

Gaat u meerdere keren per jaar op vakantie, of maakt u regelmatig trips naar het buitenland? Kies dan voor een doorlopende reis -/annuleringsverzekering. Het hele jaar door goed en voordelig verzekerd.

Met het basispakket bent u verzekerd voor bagage, persoonlijke hulpverlening en repatriëring. U kunt het basispakket naar eigen wens uitbreiden met aanvullende dekkingen:

 • Geneeskundige kosten
 • Ongevallen
 • Hulpverlening Vervoer
 • Annuleringskosten
 • Garantie Annulering
 • Wereldekking
 • Winter / onderwatersport
 • Extra dekking sportuitrusting
 • Extra dekking fiets
 • Extra dekking Geld en cheques

Caravan

Een aanrijding op weg naar uw vakantiebestemming, een behoorlijke storm, een fikse hagelbui. Dit zijn slechts enkele gebeurtenissen die schade kunnen veroorzaken aan uw caravan. Een goede verzekering is onontbeerlijk.

Welke schade is gedekt:

 • verzekerd tegen schade aan of verlies van de verzekerde caravan of vouwwagen
 • schade aanof verlies door brand, blikseminslag, kortsluiting, diefstal, joyriding, verduistering en braak
 • schade ontstaan gedurende de periode dat de caravan of vouwwagen was ontvreemd; botsen, aanrijden, omslaan, van de weg of te water geraken, vernieling of kwaadwillige beschadiging
 • breuk, materiaal- en constructiefouten, alsmede de gevolgen daarvan

Standaard geldt er voor de caravan een nieuwwaarderegeling van 5 jaar. Bent u eerste eigenaar van de caravan dan kunt u de nieuwwaarderegeling uitbreiden tot 10 jaar.

Pleziervaartuig

Er bestaan vele soorten pleziervaartuigen. Van een luxe jacht tot een motorsloep. Er bestaan ook diverse dekkingsvormen die per verzekeraar van elkaar kunnen afwijken.

Net als bij de caravanverzekering bestaan de dekkingsmogelijkheden van een pleziervaartuigverzekering uit twee delen, namelijk:

 • Aansprakelijkheidsdekking
 • Cascodekking

In tegenstelling tot de caravanverzekering is bij de pleziervaartuigenverzekering het aansprakelijkheidsdeel niet ondergeschikt. De AVP dekt namelijk geen schade die veroorzaakt wordt door een vaartuig. Alleen kleine vaartuigen zoals surfplanken en kleine motorboten vallen onder de dekking van de AVP. Daarom is het voor bezitters van grotere pleziervaartuigen nodig om een aparte pleziervaartuigverzekering af te sluiten die in ieder geval de schade dekt die met het vaartuig wordt veroorzaakt.

Uw pleziervaartuig kan uitgebreid worden met een casco dekking en hieronder vallen de volgende dekkingen:

 • Brand, storm, aanvaring, diefstal, en zinken
 • Inboedel is gratis meeverzekerd tot maximaal 20% van het verzekerd bedrag van de boot
 • Premieberekening over de dagwaarde
 • Vergoeding bijkomende kosten (sleep-en hulplonen, lichtingskosten)
 • Voor bepaalde schepen is deskundigentaxatie mogelijk
 • Ongevallenverzekering opvarenden