Zakelijk

Bedrijfsmatige verzekeringen kunnen zeer complex zijn, hierdoor is veel expertise en specialisme nodig. Dignum Verzekeringen & Hypotheken adviseert zowel het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) als de ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel).

De basis voor een goed advies is een grondige risico-analyse. Goed risicobeheer betekent in kaart brengen welke risico’s uw bedrijf kent en wat de impact van de schade is op de bedrijfscontinuïteit.

Na alle processen binnen het bedrijf te hebben geanalyseerd kunnen we een totaal-advies uitbrengen om uw verzekeringen te structureren. Het resultaat: een dekking die beter aansluit op uw actuele bedrijfssituatie, meer overzicht over uw verzekeringen en vaak zelf een aanzienlijke kostenbesparing.
Een dergelijk advies hoeft zich niet te beperken tot de schadeverzekeringen, het kan ook gericht zijn op de inkomensrisico’s binnen het bedrijf. Denk dan met name aan de ondernemer zelf die tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt wordt of het ziekteverzuim van zijn personeel.

Vraag daarom eens vrijblijvend om een risico-analyse.