Arbeidsongeschiktheid

Elk jaar wordt een groot aantal mensen door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt. Natuurlijk denkt u hier liever niet aan, maar de kans bestaat dat ook u onverhoopt met arbeidsongeschiktheid te maken krijgt. In dat geval valt er weinig meer te ondernemen.

Zelfstandige ondernemers hebben geen enkel recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit de overheid dus de financiële gevolgen kunnen hoog oplopen. Maar een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt de financiële positie van u als ondernemer.

En omdat iedere verzekerde zo zijn eigen specifieke wensen heeft leveren wij maatwerk voor iedere situatie. Daarom bieden wij keuze uit meerdere dekkingen waarbij vele zaken nog op de specifieke situatie zijn af te stemmen.

Graag maken wij een analyse van uw persoonlijke situatie om tot een goed advies te komen.