Wagenpark

Bij wagenparken van tien of meer motorrijtuigen zijn bent u voordelig uit met de Wagenparkverzekering. Met deze verzekering kan u alle personenwagens, bestel- en vrachtauto’s en motoren verzekeren. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering kan u schade aan de eigen motorrijtuigen meeverzekeren. Hierbij kunt u kiezen uit een beperkte dekking (Casco Beperkt) of een complete dekking (Casco Compleet).

Wettelijke aansprakelijkheid

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Deze verzekering dekt:

 • letsel aan andere personen;
 • schade aan zaken van anderen;
 • schade door afvallende lading, behalve tijdens laden of lossen;
 • aanrijding tussen medewerkers onderling op het bedrijfsterrein en op de openbare weg.

De dekking voor personenschade geldt tot een bedrag van 5.600.000.

De dekking voor zaakschade geldt tot een bedrag van 2.500.000.

Casco Beperkt

Casco Beperkt dekt verlies van en schade aan een motorrijtuig door:

 • ruitbreuk, inclusief zonnedak;
 • brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding, kortsluiting;
 • diefstal, braak, joyriding en poging hiertoe en ook verduistering, oplichting en vermissing;
 • rellen, relletjes en opstootjes;
 • storm, door storm vallende of bewegende voorwerpen;
 • aardbeving, aardverschuiving, hagel, instorting door een natuurverschijnsel, onderwaterzetting, lawines, overstroming, van een berg vallend gesteente, vloedgolf, vulkanische uitbarsting;
 • luchtverkeer;
 • botsing met vogels of loslopende dieren;
 • bevriezing.

Casco Compleet

Casco Compleet dekt bovenop Casco Beperkt ook verlies van of schade aan een motorrijtuig door:

 • kwaadwillige beschadiging;
 • slippen, stoten, omslaan, botsen, te water of van de weg raken;
 • ieder ander onverwacht van buiten komend onheil.